Kde mohu být užitečný

Investiční projekty a poradenství

Investiční poradenství zahrnuje přípravu investičního projektu od prvotního stadia investičního záměru až po realizaci projektu a jeho řízení.
Předmětem mého zájmu je zpracování prvotní dokumentace, která dává jednoznačné odpovědi na to jak dále pokračovat na příslušném investičním záměru. A vybrat nejvhodnější variantu. na to bal dává odpověď studie proveditelnosti jejíž smyslem je prokázat:
    • Vybrali jsme nejlepší možnou variantu
    • Reálně jsme odhadli potřebné finanční prostředky na výstavbu i provoz
    • Prokázali jsme, že investiční nebo podnikatelský záměr je trvale udržitelný
    • Identifikovali a popsali jsem všechna možná rizika investičního projektu.
Podílel jsem se na řešení investičních projektů v lázeňství a wellness, hotelnictví, sociálních službách, sportovních a kulturních projektů apod.

Výzkumné projekty v oblasti socioekonomické

Vedl jsem výzkumné projekty pro Ministerstvo práce a sociálních věcí. Analýza datových toků a jejich provázanost v rámci MPSV- důchody, právní ochrana dětí, nezaměstnanost, rodinná politika... Využil jsem svých zkušeností z oblasti informatiky. Podílel jsem se i nad resortním plánem výzkumu i na tom jak výsledky výzkumu co nejlépe prezentovat veřejnosti.

Projekty v neziskové oblasti – kulturní a vzdělávací projekty

Projekty v neziskové oblasti vyžadují zcela specifický projektový management. Většinou vznikají z velkého nadšení.
Je však nezbytné nastavit je tak, aby projekty fungovaly profesionálně a stály na pevných základech s trvalou udržitelností a rozvojem.
Základem je unikátnost a. Kultura a vzdělanost není pouze nadstavbou ekonomiky, ale integrovanou součástí společenského a ekonomického dění. Základem každého  projektu je zajistit jeho dlouhodobé financování. Najít partnery, kteří se  stanou důstojnou součástí takových projektů. Nastavit styl prezentace a komunikace, osobitost a srozumitelnost. Je to nikdy nekončící práce.

Mistrovské varhany pro Filharmonii Hradec Králové                    Hradecký Memoriál                       Hudební fórum Hradec Králové