Hudba

Hudba prostupuje mým životem již od dětství. Moje maminka vystudovala hru na klavír. Klavír byl tak našeho bytu od nepaměti a jeho zvuk jsem tak slyšel od doby, co jsem začal vnímat. Televizi jsme neměli dlouho. Z rádia však zněla hudba často. Zpíval jsem jako dítko v různých sborech. Absolvoval jsem Lidovou školu umění ve hře na klavír. Nastoupil jsem na Vysokou školu chemickotechnologickou do Pardubic. Zde se mi však také začaly otevírat nové hudební obzory. Začal jsem zpívat ve vynikajícím sborovém tělese Vysokoškolském uměleckém souboru. Seznámil jsem se tak s řadou vynikajících muzikantů, kteří mě velmi ovlivnili.  Postupně jsem se stal sólistou v souboru a bylo mi doporučeno studovat konzervatoř. Vystudoval jsem tak kromě vysoké školy také Východočeskou konzervatoř v Pardubicích, kde jsem byl žákem ředitele konzervatoře profesora Milana Stříteského. Pěvecky se jsem se pak i dále vzdělával v soukromých kursech u profesorky Olgy Štěpánové. V té době jsem se vážně rozhodoval věnovat pouze sólovému zpěvu. Musel bych však řadu dalších zajímavých aktivit.. Hudbě se však dlouhodobě věnuji velmi intenzivně. Jako sólista jsem spolupracoval s různými instrumentálními i pěveckými kolektivy a účinkoval jsem také v různých operních představeních. Koncertně jsem vystupoval i v zahraničí, například ve Velké Británii, Německu, Itálii, Španělsku, Dánsku, Rusku, Lotyšsku, Švýcarsku a Nizozemí.
Uskutečňuji sólové recitály i koncertní vystoupení s různými pěveckými i instrumentálními partnery. Snažím se mít nastudován široký repertoár. Vedle staré hudby je zastoupena hudba období romantismu, a to jak operní, tak i písňová a v neposlední řadě také soudobá hudba. Často do koncertních vystoupení zařazuji i stylizované úpravy lidových písní, operetní a muzikálový repertoár.
Hudba je pouze dobrá nebo špatná. Nebojím se proto zařazovat do svých vystoupení i populární melodie lehčích žánrů.  Můj repertoár

Hudební projekty

V roce 2007 jsem byl poprvé zvolen předsedou správní rady Filharmonie Hradec Králové. Umožnilo mi to podílet se na organizaci zajímavých hudebních projektů a propojení projektového řízení s milovanou hudbou. Myslím, že k něčemu, co se nám podařilo, se mohu s hrdostí přihlásit.
Mistrovské varhany pro Filharmonii Hradec Králové                     Hradecký Memoriál                     Hudební fórum Hradec Králové